کتاب های صوتی
 
کتابهای صوتی

eramdownload eramdownload eramdownload eramdownload

 

«آدیولیب» بستری است برای ارائه کتاب های گویا با بهترین کیفیت.هم اکنون در کشورهای پیشرفته بخش مهمی از فعالیت های مربوط به کتاب را کتاب های صوتی تشکیل می دهند و استفاده از کتاب های صوتی هنگام استراحت، سفر با اتومبیل، اتوبوس، مترو، هنگام انتظار و… به امری بسیار متداول تبدیل شده. کافی است کلمه ی AudioBook را در google جستجو کنید و یا مثلاً سری به سایت www.audible.com بزنید و از چندین هزار جلد کتاب های صوتی موجود در آنها استفاده کنید ولی متاسفانه هم اکنون در کشور ما مراکز زیادی وجود ندارد که به طور تخصصی در این زمینه کار کنند و به نشر و توزیع کتاب های صوتی مخصوصا در سطح اینرنت بپردازند…

اسماعیل آذری

 

دریافت پستی کتاب

 

 

حمایت از ما

 

 

تبلیغات