کتاب های صوتی
 
کتابهای صوتی

eramdownload eramdownload eramdownload eramdownload

Shahnameh

این نمایشنامه صوتی شامل قصه های اسفندیار و گذشتن از هفت خان برای رسیدن به دشمن، داستان نبرد ضحّاک و فریدون، داستان نبرد رستم و اسفندیار، داستان نبرد رستم و کاموس کشانی، نبرد رستم و خاقان چین، نبرد رستم و سهراب، نبرد رستم و برزو پسر سهراب و ضحاک و کاوه آهنگر می باشد. این نمایشنامه صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

شاهنامه، اثر حکیم ابوالقاسم فردوسی، یکی از بزرگ‌ترین حماسه‌های جهان، مهم‌ترین نامهٔ اندیشهٔ سیاسی ایران‌شهری در دورهٔ اسلامی، شاهکار حماسی زبان فارسی و حماسهٔ ملی ایرانیان و نیز بزرگ‌ترین سند هویت ایشان است، چنان که ضیاءالدین ابن اثیر آن را قرآن ایرانیان خوانده‌است. شاهنامه اثری است منظوم در حدود پنجاه‌هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)). سرایش آن حدود سی‌سال به طول انجامید.این کتاب صوتی را می توانید در ادامه دانلود کنید.

 

دریافت پستی کتاب

 

 

حمایت از ما

 

 

تبلیغات