کتاب صوتی جنایت و مکافات
کتابهای صوتی در شبکه های اجتماعی

کتاب صوتی جنایت و مکافات

(9 رای دهنده)
امکان دانلود :
قیمت : 15,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید
کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

جنایت و مکافات در تمام تقسیم بندی های ادبی جزو یکی از ده شاهکار برتر ادبیات جهان می باشد. جدال خیر و شر در درون و برون آدمی و تیرگی های روان آدمی، روان پریشی ها و در گیری های فرد با خود و محیطش درون مایه آثار این نویسنده بزرگ روس است که این ها در بهترین شکل خود در این کتاب بازتاب یافته است. از این اثر ترجمه های چندی در زبان فارسی وجود دارد. اما ترجمعه اصغر رستگار که از زبان انگلیسی به خامه فارسی در آمده از نگاه صاحب نظران برگردانی یگانه ازاین شاهکار ماندگار است.


لینکهای دانلود

عنوان حجم فایل مدت زمان عملیات
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده) 1,501,929 مگابایت 28 ساعت 10 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل اول 29,412 مگابایت 30 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل دوم - قسمت اول 30,836 مگابایت 32 دقیقه
دانلود بخش- اول فصل- دوم قسمت دوم 24,533 مگابایت 25 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل سوم 37,469 مگابایت 37 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل چهارم 37,926 مگابایت 39 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل پنجم 31,955 مگابایت 33 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل ششم- قسمت اول 11,402 مگابایت 12 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل ششم- قسمت دوم 25,438 مگابایت 26 دقیقه
دانلود بخش اول- فصل هفتم 35,555 مگابایت 36 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل اول- قسمت اول 15,631 مگابایت 16 دقیقه
دانلود بخش دوم -فصل اول- قسمت دوم 35,902 مگابایت 37 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل دوم 30,275 مگابایت 30 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل سوم- قسمت اول 29,484 مگابایت 30 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل سوم- قسمت دوم 10,510 مگابایت 11 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل چهارم 29,182 مگابایت 29 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل پنجم 31,791 مگابایت 33 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل ششم -قسمت اول 33,967 مگابایت 35 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل ششم -قسمت دوم 23,564 مگابایت 24 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل هفتم- قسمت اول 23,668 مگابایت 24 دقیقه
دانلود بخش دوم- فصل هفتم- قسمت دوم 28,855 مگابایت 30 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل اول 38,547 مگابایت 39 دقیقه
دانلود بخش سوم -فصل دوم 35,404 مگابایت 36 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل سوم 38,457 مگابایت 39 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل چهارم- قسمت اول 14,824 مگابایت 16 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل چهارم- قسمت دوم 18,279 مگابایت 18 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل پنجم- قسمت اول 19,764 مگابایت 21 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل پنجم- قسمت دوم 35,609 مگابایت 36 دقیقه
دانلود بخش سوم- فصل ششم 33,459 مگابایت 34 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل اول 36,223 مگابایت 36 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل دوم 32,369 مگابایت 32 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل سوم 22,797 مگابایت 24 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل چهارم- قسمت اول 31,668 مگابایت 33 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل چهارم- قسمت دوم 16,061 مگابایت 16 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل پنجم- قسمت اول 29,043 مگابایت 29 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل پنجم- قسمت دوم 27,297 مگابایت 27 دقیقه
دانلود بخش چهارم- فصل ششم 23,139 مگابایت 23 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل اول- قسمت اول 33,686 مگابایت 34 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل اول- قسمت دوم 19,025 مگابایت 19 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل دوم 39,424 مگابایت 40 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل سوم 40,756 مگابایت 41 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل چهارم- قسمت اول 31,648 مگابایت 32 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل چهارم- قسمت دوم 20,283 مگابایت 20 دقیقه
دانلود بخش پنجم- فصل پنجم 41,131 مگابایت 41 دقیقه
دانلود بخش ششم-فصل اول 28,475 مگابایت 29 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل دوم 40,547 مگابایت 41 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل سوم 26,250 مگابایت 26 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل چهارم 34,512 مگابایت 35 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل پنجم 37,574 مگابایت 38 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل ششم 40,969 مگابایت 42 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل هفتم 27,332 مگابایت 27 دقیقه
دانلود بخش ششم- فصل هشتم 30,826 مگابایت 31 دقیقه
دانلود بخش پسگفتار یکم 23,068 مگابایت 23 دقیقه
دانلود بخش پسگفتار دوم 26,418 مگابایت 27 دقیقه

امتیاز شما به این کتاب

داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید

دیدگاه شما درباره این کتاب


دیدگاههای کاربران