کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ۱
آدیولیب در شبکه های اجتماعی

کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ۱

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 15,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

در کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ۱، مبانی موسیقی از دید داریوش صفوت بیان می‌شود و شنونده با راه و روش نگرش او نسبت به موسیقی و فلسفه آن آشنا می‌شود.

هشت گفتار دربارۀ موسیقی مجموعه‌ای شامل 4 کتاب صوتی است. این مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته است. این مجموعه گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است.

فلسفه موسیقی از دید داریوش صفوت (Dariush Safvat)، نگرش طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. هم‌چنین از دید وی، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا.

صفوت که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی استادان موسیقی، ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران و برخی یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی، بیان می‌کند.


لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
182 مگابایت
06 ساعت 45 دقیقه
شناسنامه
0 مگابایت
01 دقیقه
روی جلد
1 مگابایت
03 دقیقه
پشت جلد
0 مگابایت
01 دقیقه
پیشگفتار ناشر
11 مگابایت
25 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار اول علم و دین
1 مگابایت
02 دقیقه
به نام خدا و درباره خدا
5 مگابایت
11 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار دوم خاطراتی از کلاس درس استاد صبا
0 مگابایت
01 دقیقه
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
3 مگابایت
07 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار سوم معنویت و معنا در موسیقی
1 مگابایت
01 دقیقه
شناخت موسیقی
1 مگابایت
02 دقیقه
اسم موسیقی
1 مگابایت
02 دقیقه
مسمای موسیقی
1 مگابایت
01 دقیقه
اثر اسم موسیقی
2 مگابایت
05 دقیقه
اثر مسمای موسیقی
5 مگابایت
11 دقیقه
نتیجه
2 مگابایت
05 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار چهارم رابطه متقابل موسیقی و روح
1 مگابایت
03 دقیقه
تعریف روح
2 مگابایت
05 دقیقه
روح‌های پنجگانه (ارواح خمسه)
7 مگابایت
16 دقیقه
دوم - تاثیر روح بر موسیقی
2 مگابایت
05 دقیقه
دوم - تاثیر روح بر موسیقی
5 مگابایت
11 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار پنجم پژوهشی در ویژگی‌های موسیقی ایران
2 مگابایت
05 دقیقه
سرآغاز - پیشینه‌ی تاریخی
2 مگابایت
04 دقیقه
گام نخستین - مبنای عرفانی این گفتار
1 مگابایت
03 دقیقه
مطبوع و موثر
3 مگابایت
06 دقیقه
تبصره
0 مگابایت
01 دقیقه
یک - شدت صوتی
2 مگابایت
05 دقیقه
تبصره
2 مگابایت
04 دقیقه
نوانس (فراز و نشیب آهنگ‌ها)
1 مگابایت
02 دقیقه
حد زیر و بمی
2 مگابایت
04 دقیقه
حداکثر اختلاف ایقاعی
4 مگابایت
09 دقیقه
تحرک فواصل
2 مگابایت
03 دقیقه
فن و حال
1 مگابایت
03 دقیقه
ارتفاع نسبی
1 مگابایت
02 دقیقه
زمان عینی و زمان ذهنی
2 مگابایت
05 دقیقه
بدیهه پردازی و ردیف نوازی
1 مگابایت
03 دقیقه
نه - ردیف خلیفه‌ها
3 مگابایت
07 دقیقه
نتیجه
2 مگابایت
03 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار ششم اشاراتی به فلسفه موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
پیشگفتار
2 مگابایت
04 دقیقه
مشروعیت موسیقی
8 مگابایت
17 دقیقه
سرآغاز - طرح مسائل
1 مگابایت
02 دقیقه
فرق بین علم موسیقی و فلسفه موسیقی
1 مگابایت
01 دقیقه
سوالات مربوط به فلسفه‌ی موسیقی
5 مگابایت
10 دقیقه
بررسی اصل علیت در فلسفه‌ موسیقی بهره اول - تعریف و جایگاه اصل علیت
3 مگابایت
06 دقیقه
بهره دوم - اصل علیت و عرفان
6 مگابایت
12 دقیقه
بهره سوم - اشاره‌ای به اشراق و دید معنوی
7 مگابایت
15 دقیقه
بهره چهارم - علم حضوری و راز خطاناپذیر بودن آن
2 مگابایت
04 دقیقه
بهره پنجم - نتیجه
1 مگابایت
01 دقیقه
بهره ششم - تعریف علت و معلول
4 مگابایت
08 دقیقه
بهره هفتم - اقسام علت
1 مگابایت
02 دقیقه
یک - تسلسل علل - تسلسل مطلق و تسلسل اعتباری
1 مگابایت
01 دقیقه
دو - تعدد علل (زنجیره علت‌ها)
1 مگابایت
01 دقیقه
سه - ثنویت علل (دوگونگی زنجیره علت‌ها)
1 مگابایت
02 دقیقه
بهره هشتم - علل اربعه
2 مگابایت
05 دقیقه
پنج - سه تعادل
2 مگابایت
05 دقیقه
بهره دهم - فلسفه علل اربعه در خلقت بشر
2 مگابایت
04 دقیقه
بهره یازدهم - علت غایی و مجهول مطلق
2 مگابایت
04 دقیقه
بهره دوازدهم - فلسفه علل اربعه در هنر و موسیقی
1 مگابایت
02 دقیقه
فلسفه علل اربعه در هنر راستین قدسی
1 مگابایت
02 دقیقه
فلسفه علل اربعه در هنر نفسانی و مادی
1 مگابایت
03 دقیقه
خاتمه
0 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار هفتم عرفان و موسیقی ایران
1 مگابایت
02 دقیقه
درباره عرفان و تعریف آن
1 مگابایت
03 دقیقه
یک - سه قانون طلایی
1 مگابایت
01 دقیقه
بخش دوم - انواع موسیقی در ایران
1 مگابایت
03 دقیقه
بخش سوم - تحریم موسیقی و نتایج آن
1 مگابایت
02 دقیقه
تاثیر تحریم الف - درباره موسیقی بزمی
1 مگابایت
02 دقیقه
نتیجه کلی
1 مگابایت
02 دقیقه
بخش چهارم - موسیقی اصیل امروز ایران
1 مگابایت
02 دقیقه
ماهیت موسیقی اصیل ایران
1 مگابایت
02 دقیقه
خاصیت زنده و پویا بودن موسیقی ایران
1 مگابایت
02 دقیقه
بخش پنجم - ویژگی‌های معنوی موسیقی ایرانی
1 مگابایت
01 دقیقه
کمال
5 مگابایت
11 دقیقه
آزادی
0 مگابایت
01 دقیقه
آزادی در وزن (ریتم)
1 مگابایت
03 دقیقه
ب - بدیهه‌پردازی
3 مگابایت
06 دقیقه
تعادل
0 مگابایت
01 دقیقه
قرینه‌سازی و تکرار
0 مگابایت
01 دقیقه
نوانس
2 مگابایت
04 دقیقه
نرمش و ملایمت
0 مگابایت
01 دقیقه
حرکت از بم به زیر
1 مگابایت
01 دقیقه
نظام داخلی یا ردیف
6 مگابایت
12 دقیقه
حال
5 مگابایت
11 دقیقه
خصوصیات دیگر
1 مگابایت
03 دقیقه
موسیقی مدرسی و مجلسی
3 مگابایت
06 دقیقه
نتیجه یا اختتام
3 مگابایت
06 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گفتار هشتم درباره موسیقی و موسیقیدان ایرانی
2 مگابایت
03 دقیقه
یک - معیارهای موسیقیدان سنتی
5 مگابایت
10 دقیقه
موسیقی سنتی ایرانی در جامعه امروزی
3 مگابایت
07 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران