کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی 2
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی 2

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 14,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

کتاب صوتی هشت گفتار درباره فلسفه موسیقی ۲ شامل هشت سخنرانی دکتر داریوش صفوت درباره فلسفه موسیقی است. مطالب این سخنرانی‌ها دربردارنده‌ی مباحثی است از قبیل فایده عام و خاص موسیقی، منفعت موسیقی، صحت و فساد، حرمت موسیقی، حقیقت و مجاز، قدرت‌های روحی و...

هشت گفتار درباره موسیقی مجموعه‌ای شامل 4 کتاب صوتی است. این مجموعه شامل گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته است. این مجموعه گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است.

فلسفه موسیقی از دید داریوش صفوت (Dariush Safvat)، نگرش طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. هم‌چنین از دید وی، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا.

صفوت که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی، بیان می‌کند.


لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
156,851 مگابایت
05 ساعت 50 دقیقه
شناسنامه
223 مگابایت
01 دقیقه
متن روی جلد
990 مگابایت
02 دقیقه
متن پشت جلد
445 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه‌ی ناشر
4,136 مگابایت
09 دقیقه
موسیقی
163 مگابایت
01 دقیقه
پیشگفتار
1,055 مگابایت
02 دقیقه
موسیقی
110 مگابایت
01 دقیقه
گفتاری درباره‌ی فلسفه‌ی موسیقی ایرانی
690 مگابایت
02 دقیقه
متن سخنرانی
5,333 مگابایت
12 دقیقه
موسیقی
213 مگابایت
01 دقیقه
فلسفه‌ی موسیقی ایران و مسئله‌ی نوآوری
280 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه
5,894 مگابایت
13 دقیقه
توضیح این مطلب چنین است
472 مگابایت
01 دقیقه
و اما در موضوع ما نحن فیه
703 مگابایت
02 دقیقه
و اما فتوای سوم که مربوط به دانشکده‌ی ماست
190 مگابایت
01 دقیقه
در پاسخ به استفتاء چنین فتوا داده شده است
509 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
192 مگابایت
01 دقیقه
بخش اول - فلسفه‌ی موسیقی سنتی ایران
393 مگابایت
01 دقیقه
فرق بین علم موسیقی و فلسفه‌ی موسیقی
10,532 مگابایت
23 دقیقه
مبحث اول - فایده یا هدف موسیقی
810 مگابایت
02 دقیقه
اول - فایده‌ی خاص موسیقی
506 مگابایت
01 دقیقه
کلام
419 مگابایت
01 دقیقه
اشاره
4,620 مگابایت
10 دقیقه
اشراق
4,077 مگابایت
09 دقیقه
دوم - فایده‌ی عام موسیقی
2,384 مگابایت
05 دقیقه
منظور از تقویت و پرورش روح
497 مگابایت
01 دقیقه
تعریف قدرت‌های روحی
758 مگابایت
02 دقیقه
معنویت و باطن
1,112 مگابایت
03 دقیقه
شرح قدرت‌های روحی
4,455 مگابایت
10 دقیقه
یک - توجه
550 مگابایت
01 دقیقه
دو - تعمق
412 مگابایت
01 دقیقه
سه - تمرکز
6,076 مگابایت
13 دقیقه
چهار - تجسم
1,634 مگابایت
04 دقیقه
پنج - اراده
735 مگابایت
02 دقیقه
شش - تمییز
389 مگابایت
01 دقیقه
هفت - عقل سلیم
522 مگابایت
01 دقیقه
هشت - آگاهی و بیداری
1,128 مگابایت
03 دقیقه
نه - خلاقیت
244 مگابایت
01 دقیقه
ده - قدرت تشخیص
354 مگابایت
01 دقیقه
یازده - دقت
1,220 مگابایت
03 دقیقه
دوازده - حدس قوی
984 مگابایت
02 دقیقه
نتیجه
917 مگابایت
02 دقیقه
مبحث دوم - منفعت‌های موسیقی
2,142 مگابایت
05 دقیقه
موسیقی
213 مگابایت
01 دقیقه
بخش دوم - نوآوری در موسیقی سنتی ایران
7,280 مگابایت
16 دقیقه
علت درک نکردن پیام قدما
3,709 مگابایت
08 دقیقه
نتیجه
691 مگابایت
02 دقیقه
خاتمه
1,388 مگابایت
03 دقیقه
موسیقی
181 مگابایت
01 دقیقه
هویت فرهنگی و موسیقی ملی
347 مگابایت
01 دقیقه
یک - تعاریف
1,465 مگابایت
03 دقیقه
دو - اصول متعارفه
216 مگابایت
01 دقیقه
سه - اصول موضوعه
395 مگابایت
01 دقیقه
تعریف علم موسیقی - تعریف شماره یک
486 مگابایت
01 دقیقه
تعریف شماره دو
521 مگابایت
01 دقیقه
اصول متعارفه‌ی موسیقی
494 مگابایت
01 دقیقه
اصول موضوعه موسیقی
1,239 مگابایت
03 دقیقه
مسائل و قضایا - یک - موسیقی و اجتماع
1,504 مگابایت
03 دقیقه
دو - موسیقی و ملیت
558 مگابایت
01 دقیقه
سه - موسیقی و دین
321 مگابایت
01 دقیقه
چهار - موسیقی و اخلاق
298 مگابایت
01 دقیقه
پنج - موسیقی و عرفان
559 مگابایت
01 دقیقه
شش - موسیقی نظامی
183 مگابایت
01 دقیقه
هفت - موسیقی و روانشناسی
587 مگابایت
01 دقیقه
هشت - موسیقی و روح
480 مگابایت
01 دقیقه
نه - موسیقی و زبان ملی
335 مگابایت
01 دقیقه
ده - موسیقی و حکمت
2,309 مگابایت
05 دقیقه
یک - عنصر خاک
711 مگابایت
02 دقیقه
دو - عنصر آب
433 مگابایت
01 دقیقه
سه - عنصر هوا
426 مگابایت
01 دقیقه
چهار - عنصر آتش
689 مگابایت
02 دقیقه
موسیقی
174 مگابایت
01 دقیقه
گریزی از موسیقی به معنا
675 مگابایت
02 دقیقه
قضایا و مسائل
1,514 مگابایت
03 دقیقه
تاویل‌های عرفانی
3,748 مگابایت
08 دقیقه
تکمله
1,086 مگابایت
02 دقیقه
موسیقی
151 مگابایت
01 دقیقه
درباره‌ی موسیقی عرفانی ایران و معیارهای آن
1,639 مگابایت
04 دقیقه
نتیجه
954 مگابایت
02 دقیقه
معیارهای موسیقی عرفانی
3,651 مگابایت
08 دقیقه
چهار معیار موسیقیایی
234 مگابایت
01 دقیقه
یک - بدیهه پردازی
2,134 مگابایت
05 دقیقه
دو - فن و حال - الف - فن
1,647 مگابایت
04 دقیقه
ب - حال
7,069 مگابایت
16 دقیقه
سه - هماهنگی و توالی حالات
934 مگابایت
02 دقیقه
چهار - حکایت و رجعت
436 مگابایت
01 دقیقه
پنج - لطافت
980 مگابایت
02 دقیقه
خاتمه
383 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
128 مگابایت
01 دقیقه
حقیقت و مجاز در موسیقی ایرانی
19,794 مگابایت
43 دقیقه
شرط شناخت حقیقت در موسیقی
746 مگابایت
02 دقیقه
خاتمه
527 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
122 مگابایت
01 دقیقه
نکته‌ای ناگفته درباره‌ی موسیقی ایران
3,759 مگابایت
08 دقیقه
موسیقی
90 مگابایت
01 دقیقه
هنر و اندیشه
595 مگابایت
01 دقیقه
درباره‌ی فعالیت‌های ذهنی
273 مگابایت
01 دقیقه
انواع فعالیت‌های ذهنی
1,131 مگابایت
03 دقیقه
مقوله اول - بازی
677 مگابایت
02 دقیقه
مقوله دوم - سرگرمی
284 مگابایت
01 دقیقه
مقوله سوم - شوخی
1,509 مگابایت
03 دقیقه
مقوله چهارم - ذوقیات
239 مگابایت
01 دقیقه
مقوله پنجم - تمرکز
2,190 مگابایت
05 دقیقه
مقوله ششم - تجسم
1,328 مگابایت
03 دقیقه
مقوله هفتم - انتقال مسیر
1,142 مگابایت
03 دقیقه
مقوله هشتم - فکر و اندیشه
776 مگابایت
02 دقیقه
مقوله نهم - بینش
77 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
93 مگابایت
01 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران