کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی 3
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی 3

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 19,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۳ شامل سخنرانی‌هایی از داریوش صفوت درباره فلسفه و تاریخ موسیقی ایرانی است.

هشت گفتار درباره موسیقی مجموعه‌ای شامل 4 کتاب صوتی است. این مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته است. این مجموعه گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است.

فلسفه موسیقی از دید داریوش صفوت (Dariush Safvat)، نگرش طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. هم‌چنین از دید وی، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا.

صفوت که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی، بیان می‌کند.


لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
270 مگابایت
10 ساعت 01 دقیقه
شناسنامه
0 مگابایت
01 دقیقه
روی جلد
1 مگابایت
02 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
پشت جلد
0 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه‌ی ناشر
4 مگابایت
09 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
گوشه‌هایی از تاریخ موسیقی ایران
14 مگابایت
32 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
آشنایی با فرهنگ ایران
28 مگابایت
01 ساعت 02 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
معمای تکرار در موسیقی ایرانی
4 مگابایت
08 دقیقه
تکرار در موسیقی
7 مگابایت
15 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
عنصر (حال) در موسیقی
3 مگابایت
07 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی عرفانی
2 مگابایت
05 دقیقه
بدیهه پردازی
4 مگابایت
09 دقیقه
حال
15 مگابایت
34 دقیقه
هم‌آهنگی و توالی کیفیت حالات و نشات
3 مگابایت
06 دقیقه
لطافت
3 مگابایت
07 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
پرسش و پاسخ
6 مگابایت
14 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
آیا موسیقی علم است یا هنر؟
1 مگابایت
03 دقیقه
موسیقی وسیله است یا هدف؟
3 مگابایت
06 دقیقه
آیا موسیقی هدف مشخصی دارد و به سوی...؟
1 مگابایت
03 دقیقه
هدف واقعی موسیقی چیست؟
1 مگابایت
02 دقیقه
آیا سیر تکامل موسیقی باید دارای جهت و خط باشد...؟
1 مگابایت
01 دقیقه
آیا تحولات موسیقی در اعصار مختلف، نوعی بوده است...؟
2 مگابایت
04 دقیقه
آیا نظام حاکم بر موسیقی واحد است، یا متعدد؟
1 مگابایت
03 دقیقه
آیا نظام حاکم بر موسیقی، نظام قطعی و لایتخلف است، یا...؟
1 مگابایت
02 دقیقه
آیا قدرت خلاقیت در موسیقی نامحدود است یا محدود؟
1 مگابایت
03 دقیقه
رابطه بین ماده و صورت و نیز بین کمیت کیفیت در موسیقی چیست و چگونه است؟
3 مگابایت
07 دقیقه
آیا موسیقی را می‌توان به صورت یک کل واجد اجزاء در نظر گرفت؟
1 مگابایت
03 دقیقه
آیا رابطه‌ی این اجزاء در کل رابطه‌ای ارگانیک و آلی است یا مکانیکی و صناعی؟
1 مگابایت
02 دقیقه
این کل از چه زمانی به وجود آمده است و تا چه زمانی ادامه می‌یابد؟
2 مگابایت
04 دقیقه
آیا در موسیقی وحدت حکم فرماست، یا کثرت، یا هردو؟
1 مگابایت
02 دقیقه
آیا به وجود آمدن موسیقی ضروری بوده است، یا تصادفی؟
1 مگابایت
02 دقیقه
در به وجود آمدن موسیقی، امور ماوراءالطبیعه تا چه حد سهم داشته است؟
0 مگابایت
01 دقیقه
آیا تأثیر موسیقی بر انسان ذاتی و مطلق است، یا اعتباری و نسبی؟
1 مگابایت
03 دقیقه
مسئله ی آثار ذاتی و آثار اعتباری در موسیقی چگونه است؟
0 مگابایت
01 دقیقه
کدام اثرات موسیقی ذاتی و کدام نسبی و اعتباری است؟
1 مگابایت
02 دقیقه
مفاهیم کلی موسیقی از قبیل زیبایی، خلاقیت، نوآوری و بدیهه پردازی و امثال این‌ها ذاتی‌اند، یا اعتباری؟
2 مگابایت
05 دقیقه
حرکت موسیقی در مسیر تکامل، جوهری است یا عرضی؟
3 مگابایت
06 دقیقه
موسیقی در تکامل روح آدمی چه فایده‌ای دارد؟
1 مگابایت
03 دقیقه
موسیقی برای معالجه‌ی فشارهای روانی و جسمانی ناشی از محیط کار و خانواده چه فایده‌ای دارد؟
1 مگابایت
02 دقیقه
برای تشخیص ناهنجاری‌های جوامع بشری، از موسیقی چه استفاده‌ای می‌توان کرد؟
0 مگابایت
01 دقیقه
برای اصلاح این جوامع چگونه می‌توان از موسیقی مدد گرفت؟
4 مگابایت
08 دقیقه
کمبود موسیقی در یک جامعه چه کمبودهای بنیادینی ایجاد می‌کند؟
1 مگابایت
03 دقیقه
تاثیر موسیقی بر دانش‌های دیگر چیست؟
1 مگابایت
02 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی با هنرهای دیگر چیست؟
1 مگابایت
02 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی با نظام جهان هستی چیست؟
1 مگابایت
02 دقیقه
رابطه‌ی موسیقی و عالم ماوراءالطبیعه چگونه است؟
1 مگابایت
02 دقیقه
موسیقی چه کمکی به دانش خداشناسی می‌تواند بکند؟
1 مگابایت
01 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
پیش گفتار
2 مگابایت
04 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
دوره‌ی پیش از اسلام
8 مگابایت
17 دقیقه
الف) نام موسیقیدانان برحسب حروف الفبا
8 مگابایت
17 دقیقه
ب) نام الحان
1 مگابایت
02 دقیقه
سی لحن باربد
5 مگابایت
11 دقیقه
بقیه‌ی الحان زمان ساسانیان
8 مگابایت
18 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
دوره‌ی بعد از اسلام تا مشروطیت
4 مگابایت
08 دقیقه
الف) نام موسیقی‌دانان دوره‌ی اسلامی
22 مگابایت
47 دقیقه
ب) نام الحان دوره‌ی اسلامی
1 مگابایت
03 دقیقه
مقامات دوازده‌گانه
5 مگابایت
11 دقیقه
آوازهای شش‌گانه
1 مگابایت
03 دقیقه
شعبه‌های بیست و چهارگانه
1 مگابایت
02 دقیقه
گوشه‌های چهل و هشت‌گانه
3 مگابایت
07 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
دوره‌ی معاصر
2 مگابایت
05 دقیقه
الف) نام موسیقی‌دانان دوره‌ی معاصر
1 مگابایت
02 دقیقه
نسل اول موسیقی‌دانان دوره‌ی ناصری
14 مگابایت
30 دقیقه
نسل دوم موسیقی‌دانان دوره‌ی رضاشاه
12 مگابایت
27 دقیقه
نسل سوم موسیقی‌دانان بعد از جنگ جهانی دوم
0 مگابایت
01 دقیقه
ب) الحان موسیقی امروز ایرانی
4 مگابایت
08 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه چهارگاه
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه همایون
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه نوا
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه ماهور
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه شور
1 مگابایت
01 دقیقه
ملحقات شور
2 مگابایت
04 دقیقه
دستگاه شور و ملحقات آن
1 مگابایت
02 دقیقه
قسمت دوم شور
0 مگابایت
01 دقیقه
دستان عرب (سارنج)
0 مگابایت
01 دقیقه
افشار
0 مگابایت
01 دقیقه
گرایلی
0 مگابایت
01 دقیقه
قطار
0 مگابایت
01 دقیقه
بیات کرد
0 مگابایت
01 دقیقه
بیات ترک
0 مگابایت
01 دقیقه
دشتی
0 مگابایت
01 دقیقه
سایر ملحقات شور
0 مگابایت
01 دقیقه
دستگاه همایون
1 مگابایت
02 دقیقه
آواز بیات اصفهان
1 مگابایت
01 دقیقه
دستگاه ماهور
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
1 مگابایت
02 دقیقه
ضمیمه‌ی سه‌گاه
0 مگابایت
01 دقیقه
دستگاه چهارگاه
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه نوا
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
2 مگابایت
04 دقیقه
دستگاه شور و متعلقات آن
1 مگابایت
03 دقیقه
بیات کرد
0 مگابایت
01 دقیقه
ابوعطا
1 مگابایت
01 دقیقه
دشتی
1 مگابایت
01 دقیقه
افشاری
0 مگابایت
01 دقیقه
بیات ترک
0 مگابایت
01 دقیقه
دستگاه سه‌گاه
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه چهارگاه
2 مگابایت
04 دقیقه
دستگاه ماهور
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه همایون
1 مگابایت
03 دقیقه
بیات اصفهان
1 مگابایت
02 دقیقه
دستگاه راست پنج‌گاه
1 مگابایت
03 دقیقه
دستگاه نوا
2 مگابایت
04 دقیقه
موسیقی
0 مگابایت
01 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران