کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی 4
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی 4

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 15,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

کتاب صوتی هشت گفتار درباره‌ موسیقی ۴ دربردارنده‌ی سخنرانی‌های داریوش صفت درباره تکامل موسیقی و جایگاه کنونی موسیقی ایرانی و پیشرفت‌های آن در طول دورانی است که پشت سر گذاشته است.

هشت گفتار درباره موسیقی مجموعه‌ای شامل 4 کتاب صوتی است. این مجموعه گفتارهایی است که دکتر صفوت با استفاده آگاهانه از فرصت‌های مغتنم، به توجیه پاره‌ای از وجوه بنیادین فلسفه موسیقی پرداخته است.

درباره فلسفه موسیقی تاکنون در زبان فارسی کتاب مستقلی تصنیف نشده است، در واقع مجالی هم برای پرداختن به این مقوله پر رمز و راز وجود نداشته است. این مجموعه گام نخستین در راه پر کردن این خلاء فرهنگی است.

فلسفه موسیقی از دید داریوش صفوت (Dariush Safvat)، نگرش طرز زندگی، شیوه پرداختن موسیقی‌دان به موسیقی و تأثیرات موسیقی اوست. هم‌چنین از دید وی، فلسفه موسیقی باید برگرفته از حکمت و معنویت باشد. در قسمت حکمت عقل متلی است از نور اشراق و هدایت و در قسمت معنویت مبتنی بر سلوک و تقوا.

صفوت که بیش از شصت سال از عمر خویش را در تحقیق به فلسفه و عرفان گذرانده و حاصل آن را با موسیقی ممزوج ساخته، در این کتاب همراه با معرفی الحان و برخی از استادان موسیقی ادوار مختلف تاریخ موسیقی ایران، برخی از یافته‌های خویش را در زمینه نگرش و عمل به موسیقی، بیان می‌کند.


لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
170,402 مگابایت
06 ساعت 23 دقیقه
شناسنامه
683 مگابایت
02 دقیقه
متن روی جلد
1,100 مگابایت
02 دقیقه
متن پشت جلد
380 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه‌ی ناشر
3,810 مگابایت
08 دقیقه
موسیقی
157 مگابایت
01 دقیقه
گفتار یکم - هفت بوته‌ی آزمایش موسیقی ایران
891 مگابایت
02 دقیقه
ایران، سرزمین آریایی‌ها
2,615 مگابایت
06 دقیقه
بوته‌ی اول
834 مگابایت
02 دقیقه
بوته‌ی دوم
2,757 مگابایت
06 دقیقه
بوته‌ی سوم
763 مگابایت
02 دقیقه
بوته‌ی چهارم
1,156 مگابایت
03 دقیقه
بوته‌ی پنجم
340 مگابایت
01 دقیقه
بوته‌ی ششم
3,494 مگابایت
08 دقیقه
لهجه‌های مختلف موسیقی ایرانی
639 مگابایت
01 دقیقه
اشاعه‌ی موسیقی ایرانی، از ایران به اروپا
1,684 مگابایت
04 دقیقه
تغییرات موسیقی ایرانی بعد از اسلام
4,540 مگابایت
10 دقیقه
بوته‌ی هفتم
5,868 مگابایت
13 دقیقه
سه سنت موسیقی در دوره‌ی قاجاریه
2,084 مگابایت
05 دقیقه
تغییر یافتن موسیقی ایرانی از مقامات به دستگاه‌ها
3,783 مگابایت
08 دقیقه
فرضیه‌ای درباره‌ی شکل گرفتن رویه‌ی دستگاهی
2,788 مگابایت
06 دقیقه
روحیه‌ی عرفانی موسیقی ایران
2,017 مگابایت
04 دقیقه
موسیقی ایران، موسیقی پیوند خورده
1,853 مگابایت
04 دقیقه
دوره‌ی معاصر یا بوته‌ی هشتم
8,173 مگابایت
18 دقیقه
موسیقی
135 مگابایت
01 دقیقه
گفتار دوم - درآمدی بر شناخت موسیقی ایرانی
2,320 مگابایت
05 دقیقه
درآمد
4,028 مگابایت
09 دقیقه
شناخت
1,940 مگابایت
04 دقیقه
دوگانی‌های موسیقی ایرانی
408 مگابایت
01 دقیقه
مطبوع و موثر
3,598 مگابایت
08 دقیقه
جذب و دفع نیرو
4,432 مگابایت
10 دقیقه
فن و حال
1,314 مگابایت
03 دقیقه
تقلید و خلاقیت
4,008 مگابایت
09 دقیقه
از حفظ نوازی و بدیهه‌پردازی
426 مگابایت
01 دقیقه
آرامش و هیجان
3,470 مگابایت
08 دقیقه
نرمش و قدرت
2,629 مگابایت
06 دقیقه
موسیقی
182 مگابایت
01 دقیقه
گفتار سوم - تاثیر موسیقی بر نوازنده
817 مگابایت
02 دقیقه
بدیهه‌پردازی
1,038 مگابایت
02 دقیقه
از حفظ نوازی و نقش آن در بدیهه‌پردازی
2,201 مگابایت
05 دقیقه
حال و ویژگی‌های آن
4,338 مگابایت
10 دقیقه
موسیقی
99 مگابایت
01 دقیقه
گفتار چهارم اصول زندگی هر هنرمند
463 مگابایت
01 دقیقه
تعریف اصول
2,027 مگابایت
05 دقیقه
تقسیم‌بندی اصول
1,834 مگابایت
04 دقیقه
اصل تبعیت
3,659 مگابایت
08 دقیقه
اصل دست باز
4,307 مگابایت
09 دقیقه
اصل پاکی
2,168 مگابایت
05 دقیقه
اصل درستی
2,183 مگابایت
05 دقیقه
اصل راستی
2,130 مگابایت
05 دقیقه
اصل از خودگذشتگی
830 مگابایت
02 دقیقه
اصل تکرار
1,750 مگابایت
04 دقیقه
اصل آگاهی از حجم کار
1,197 مگابایت
03 دقیقه
اصل عادت
2,119 مگابایت
05 دقیقه
اصل تدریج
298 مگابایت
01 دقیقه
اصل ارتباط بین زندگی خصوصی و زندگی هنری
899 مگابایت
02 دقیقه
اصل دیسیپلین و انتظام
774 مگابایت
02 دقیقه
اصل مفید بودن و سبک باری
990 مگابایت
02 دقیقه
اصل آزادگی
1,169 مگابایت
03 دقیقه
اصل نرمش
427 مگابایت
01 دقیقه
اصل عدم تجاوز و عفو
1,196 مگابایت
03 دقیقه
اصل محبت
207 مگابایت
01 دقیقه
اصل امانت
377 مگابایت
01 دقیقه
اصل صداقت
447 مگابایت
01 دقیقه
اصل حق‌بینی
771 مگابایت
02 دقیقه
اصل خودبینی
941 مگابایت
02 دقیقه
اصل در اجتماع بودن
658 مگابایت
02 دقیقه
اصل اراده
329 مگابایت
01 دقیقه
اصل حقیقت و مجاز
1,530 مگابایت
03 دقیقه
اصل تعادل بین درک و احساس
3,908 مگابایت
09 دقیقه
موسیقی
147 مگابایت
01 دقیقه
گفتار پنجم - هندسه الهی در هنر
9,102 مگابایت
20 دقیقه
موسیقی
173 مگابایت
01 دقیقه
گفتار ششم - زیبایی شناسی در هنر
1,038 مگابایت
02 دقیقه
مبادی و مسائل فلسفه
1,999 مگابایت
04 دقیقه
شناخت انی و شناخت لمی
1,101 مگابایت
02 دقیقه
دلایل نقلی و دلایل عقلی
4,067 مگابایت
09 دقیقه
فرمول‌های معنوی
2,147 مگابایت
05 دقیقه
اثر، موثر و تاثیر
1,865 مگابایت
04 دقیقه
ویژگی علوم ظاهر از اثر به موثر رسیدن
1,200 مگابایت
03 دقیقه
تعریف زیبایی
5,348 مگابایت
12 دقیقه
اصل متعارف و اصل موضوع در زیبایی شناسی
3,710 مگابایت
08 دقیقه
نسبت و تناسب
1,064 مگابایت
02 دقیقه
پیامد عدم پذیرش اصل موضوع در زیبایی شناسی
1,371 مگابایت
03 دقیقه
باقی بودن زیبایی، به رغم وجود مخالفان
2,721 مگابایت
06 دقیقه
موسیقی
142 مگابایت
01 دقیقه
سخنرانی در انجمن فرهنگ ایران باستان، درباره‌ی موسیقی باستانی ایران
2,795 مگابایت
06 دقیقه
موسیقی
207 مگابایت
01 دقیقه
نام‌گذاری فارسی اصوات موسیقی
5,510 مگابایت
12 دقیقه
موسیقی
247 مگابایت
01 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران