کتاب صوتی جاودانگی
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی جاودانگی

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 34,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

«جاودانگی»، یکی از مشهورترین اثار میلان کوندرا، نویسنده چک و محصول سال‌ها تلاش و مطالعه در تاریخ و فرهنگ اروپاست. پیداست که برای برخی جزئیات، کوندرا چه کتاب‌ها که نخوانده و چه کندوکاوها که نکرده، از فنون استفاده از زیج توسط منجمان تا زندگینامه‌ گوته و همینگوی؛ از تاریخ موسیقی و ادبیات تا مباحث روز در زمینهی رابطه‌ اقتصاد، فرهنگ و سیاست؛ از تاریخ سیاسی معاصر تا مسائل جنبش‌های جدید زیست محیطی و...

رمان «جاوداگی» از انسان و تنهایی‌اش و دردها و رنج‌های بی‌پایانش سخن می‌گوید. نگارش این اثر به گونه‌ای است که به قول نویسنده «نه شتاب آمیز است ونه چنان فشرده و سنگین که فهم آن را دشوار سازد» با آنکه رمان «جاودانگی» از مایه‌ای فلسفی برخوردار است اما ندیشه ها به شکلی درقالب داستان ریخته شده و با طنزی زیرکانه و جدیتی هوشمندانه درآمیخته که خواننده حس نمی‌کند با اندیشه‌ای چنین عمیق سر و کار دارد.

آنچه میلان کوندرا در رمان «جاودانگی» به آن پرداخته از مباحث وجودی او درباره هستی، معنای زندگی، هویت انسانی تا معنای رابطه، دوستی، عشق و جنسیت چنان مسأله‌آمیز و مسأله‌زاست که باید هر یک را به تنهایی کندوکاو کرد. گذشته از این موارد، طنز ظریف کوندرا به جذابیت کارش بسیار افزوده است.

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
410,681 مگابایت
14 ساعت 43 دقیقه
قسمت اول
606 مگابایت
01 دقیقه
قسمت دوم
2,289 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سوم
6,282 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهارم
7,991 مگابایت
17 دقیقه
قسمت پنجم
6,344 مگابایت
13 دقیقه
قسمت ششم
8,835 مگابایت
19 دقیقه
قسمت هفتم
5,734 مگابایت
12 دقیقه
قسمت هشتم
6,531 مگابایت
14 دقیقه
قسمت نهم
5,597 مگابایت
12 دقیقه
قسمت دهم
6,148 مگابایت
13 دقیقه
قسمت یازدهم
3,304 مگابایت
07 دقیقه
قسمت دوازدهم
4,508 مگابایت
09 دقیقه
قسمت سیزدهم
3,129 مگابایت
06 دقیقه
قسمت چهاردهم
4,629 مگابایت
10 دقیقه
قسمت پانزدهم
3,734 مگابایت
08 دقیقه
قسمت شانزدهم
3,999 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفدهم
2,427 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هجدهم
4,105 مگابایت
09 دقیقه
قسمت نوزدهم
4,926 مگابایت
10 دقیقه
قسمت بیستم
4,286 مگابایت
09 دقیقه
قسمت بیست و یکم
2,601 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و دوم
3,162 مگابایت
06 دقیقه
قسمت بیست و سوم
2,105 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
2,723 مگابایت
06 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
2,050 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و ششم
2,496 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
2,270 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
5,351 مگابایت
11 دقیقه
قسمت بیست و نهم
4,402 مگابایت
09 دقیقه
قسمت سی ام
5,324 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و یکم
5,244 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و دوم
7,383 مگابایت
15 دقیقه
قسمت سی و سوم
5,858 مگابایت
12 دقیقه
قسمت سی و چهارم
6,933 مگابایت
15 دقیقه
قسمت سی و پنجم
6,562 مگابایت
14 دقیقه
قسمت سی و ششم
7,760 مگابایت
16 دقیقه
قسمت سی و هفتم
5,345 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و هشتم
5,624 مگابایت
12 دقیقه
قسمت سی و نهم
7,054 مگابایت
15 دقیقه
قسمت چهلم
4,586 مگابایت
10 دقیقه
قسمت چهل و یکم
7,063 مگابایت
15 دقیقه
قسمت چهل و دوم
6,864 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و سوم
6,078 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
6,054 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهل و پنجم
5,578 مگابایت
12 دقیقه
قسمت چهل و ششم
5,194 مگابایت
11 دقیقه
قسمت چهل و هفتم
6,461 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و هشتم
6,542 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و نهم
953 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاهم
1,660 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و یکم
1,217 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاه و دوم
1,191 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاه و سوم
1,679 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و چهارم
2,202 مگابایت
04 دقیقه
قسمت پنجاه و پنجم
1,517 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و ششم
2,769 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و هفتم
3,179 مگابایت
07 دقیقه
قسمت پنجاه و هشتم
2,382 مگابایت
05 دقیقه
قسمت پنجاه و نهم
2,472 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصتم
2,420 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و یکم
3,199 مگابایت
07 دقیقه
قسمت شصت و دوم
2,609 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و سوم
2,102 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و چهارم
2,366 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و پنجم
4,265 مگابایت
09 دقیقه
قسمت شصت و ششم
1,761 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و هفتم
1,817 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و هشتم
1,762 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و نهم
3,952 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتادم
2,688 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و یکم
2,164 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هفتاد و دوم
2,465 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و سوم
2,254 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و چهارم
4,070 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتاد و پنجم
4,156 مگابایت
09 دقیقه
قسمت هفتاد و ششم
3,040 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هفتاد و هفتم
3,284 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هفتاد و هشتم
2,269 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و نهم
4,648 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هشتادم
2,422 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هشتاد و یکم
2,918 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و دوم
2,100 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و سوم
3,946 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و چهارم
2,900 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و پنجم
2,178 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و ششم
1,660 مگابایت
03 دقیقه
قسمت هشتاد و هفتم
1,396 مگابایت
03 دقیقه
قسمت هشتاد و هشتم
3,998 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و نهم
5,453 مگابایت
11 دقیقه
قسمت نودم
3,426 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نود و یکم
3,929 مگابایت
08 دقیقه
قسمت نود و دوم
2,749 مگابایت
06 دقیقه
قسمت نود و سوم
4,586 مگابایت
10 دقیقه
قسمت نود و چهارم
2,023 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و پنجم
2,387 مگابایت
05 دقیقه
قسمت نود و ششم
2,115 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و هفتم
2,818 مگابایت
06 دقیقه
قسمت نود و هشتم
2,328 مگابایت
05 دقیقه
قسمت نود و نهم
3,047 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صدم
4,617 مگابایت
10 دقیقه
قسمت صد و یکم
6,423 مگابایت
13 دقیقه
قسمت صد و دوم
828 مگابایت
02 دقیقه
قسمت صد و سوم
5,597 مگابایت
12 دقیقه
قسمت صد و چهارم
2,121 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و پنجم
2,367 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و ششم
2,100 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و هفتم
3,656 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و هشتم
1,948 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و نهم
3,007 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و دهم
3,074 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و یازدهم
3,831 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و دوازدهم
4,538 مگابایت
09 دقیقه
قسمت صد و سیزدهم
3,195 مگابایت
07 دقیقه
قسمت صد و چهاردهم
3,784 مگابایت
08 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران