کتاب صوتی جاودانگی
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی جاودانگی

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 34,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

«جاودانگی»، یکی از مشهورترین اثار میلان کوندرا، نویسنده چک و محصول سال‌ها تلاش و مطالعه در تاریخ و فرهنگ اروپاست. پیداست که برای برخی جزئیات، کوندرا چه کتاب‌ها که نخوانده و چه کندوکاوها که نکرده، از فنون استفاده از زیج توسط منجمان تا زندگینامه‌ گوته و همینگوی؛ از تاریخ موسیقی و ادبیات تا مباحث روز در زمینهی رابطه‌ اقتصاد، فرهنگ و سیاست؛ از تاریخ سیاسی معاصر تا مسائل جنبش‌های جدید زیست محیطی و...

رمان «جاوداگی» از انسان و تنهایی‌اش و دردها و رنج‌های بی‌پایانش سخن می‌گوید. نگارش این اثر به گونه‌ای است که به قول نویسنده «نه شتاب آمیز است ونه چنان فشرده و سنگین که فهم آن را دشوار سازد» با آنکه رمان «جاودانگی» از مایه‌ای فلسفی برخوردار است اما ندیشه ها به شکلی درقالب داستان ریخته شده و با طنزی زیرکانه و جدیتی هوشمندانه درآمیخته که خواننده حس نمی‌کند با اندیشه‌ای چنین عمیق سر و کار دارد.

آنچه میلان کوندرا در رمان «جاودانگی» به آن پرداخته از مباحث وجودی او درباره هستی، معنای زندگی، هویت انسانی تا معنای رابطه، دوستی، عشق و جنسیت چنان مسأله‌آمیز و مسأله‌زاست که باید هر یک را به تنهایی کندوکاو کرد. گذشته از این موارد، طنز ظریف کوندرا به جذابیت کارش بسیار افزوده است.

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
411 مگابایت
14 ساعت 43 دقیقه
قسمت اول
1 مگابایت
01 دقیقه
قسمت دوم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سوم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهارم
8 مگابایت
17 دقیقه
قسمت پنجم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت ششم
9 مگابایت
19 دقیقه
قسمت هفتم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت هشتم
7 مگابایت
14 دقیقه
قسمت نهم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت دهم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت یازدهم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت دوازدهم
5 مگابایت
09 دقیقه
قسمت سیزدهم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت چهاردهم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت پانزدهم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت شانزدهم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفدهم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هجدهم
4 مگابایت
09 دقیقه
قسمت نوزدهم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت بیستم
4 مگابایت
09 دقیقه
قسمت بیست و یکم
3 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و دوم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت بیست و سوم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و ششم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت بیست و نهم
4 مگابایت
09 دقیقه
قسمت سی ام
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و یکم
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و دوم
7 مگابایت
15 دقیقه
قسمت سی و سوم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت سی و چهارم
7 مگابایت
15 دقیقه
قسمت سی و پنجم
7 مگابایت
14 دقیقه
قسمت سی و ششم
8 مگابایت
16 دقیقه
قسمت سی و هفتم
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت سی و هشتم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت سی و نهم
7 مگابایت
15 دقیقه
قسمت چهلم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت چهل و یکم
7 مگابایت
15 دقیقه
قسمت چهل و دوم
7 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و سوم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت چهل و پنجم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت چهل و ششم
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت چهل و هفتم
6 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و هشتم
7 مگابایت
14 دقیقه
قسمت چهل و نهم
1 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاهم
2 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و یکم
1 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاه و دوم
1 مگابایت
02 دقیقه
قسمت پنجاه و سوم
2 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و چهارم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت پنجاه و پنجم
2 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و ششم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و هفتم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت پنجاه و هشتم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت پنجاه و نهم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصتم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و یکم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت شصت و دوم
3 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و سوم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و چهارم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و پنجم
4 مگابایت
09 دقیقه
قسمت شصت و ششم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و هفتم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و هشتم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و نهم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتادم
3 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و یکم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هفتاد و دوم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و سوم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و چهارم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتاد و پنجم
4 مگابایت
09 دقیقه
قسمت هفتاد و ششم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هفتاد و هفتم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هفتاد و هشتم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هفتاد و نهم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت هشتادم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هشتاد و یکم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و دوم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و سوم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و چهارم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و پنجم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و ششم
2 مگابایت
03 دقیقه
قسمت هشتاد و هفتم
1 مگابایت
03 دقیقه
قسمت هشتاد و هشتم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتاد و نهم
5 مگابایت
11 دقیقه
قسمت نودم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نود و یکم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت نود و دوم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت نود و سوم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت نود و چهارم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و پنجم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت نود و ششم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و هفتم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت نود و هشتم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت نود و نهم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صدم
5 مگابایت
10 دقیقه
قسمت صد و یکم
6 مگابایت
13 دقیقه
قسمت صد و دوم
1 مگابایت
02 دقیقه
قسمت صد و سوم
6 مگابایت
12 دقیقه
قسمت صد و چهارم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و پنجم
2 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و ششم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و هفتم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و هشتم
2 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و نهم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و دهم
3 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و یازدهم
4 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و دوازدهم
5 مگابایت
09 دقیقه
قسمت صد و سیزدهم
3 مگابایت
07 دقیقه
قسمت صد و چهاردهم
4 مگابایت
08 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران