کتاب صوتی طلوع زمینی نو
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی طلوع زمینی نو

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 21,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

اكهارت تول با كتاب پرفروش ‹‹ نيروی حال›› كه راهنمایی معنوی محسوب می‌شود به ميليون‌ها نفر الهام بخشيد تا رهایی و شادی زندگی را در ‹‹زمان حال›› پيدا كنند. تول در كتاب طلوع زمينی نو، اين نظريات موثر و نيرومند را بسط داده تا به شما نشان دهد چطور می‌توانيد وضعيت خودآگاهی‌تان را كه درحال حاضر براساس ايگو قرار دارد تعالی ببخشيد تا نه‌تنها بتوانيد به شادی و رضايت در زندگی دست يابيد، بلكه كليد پايان دادن به درگيری‌ها و درد و رنجی كه در سرار دنيا اشاعه يافته است را هم به دست بياوريد. تول شرح داده است كه چطور وابستگی ما به ايگو موجب ايجاد اختلالاتی می‌شود كه به خشم، حسادت و ناخشنودی می‌انجامد و به خوانندگان نشان می‌دهد چطور می‌توانند به حالتی جديد در خودآگاهی خود برسند و اين راه را تا رسيدن به شادی و رضايت واقعی زندگی ادامه دهند. طلوع زمينی نو كتابی روشنگر، شورانگيز و روحيه‌بخش، و بيانيه‌ای معنوی برای دستيابی به راهی بهتر برای زندگی كردن و ساختن دنيایی بهتر است.

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
360,380 مگابایت
12 ساعت 15 دقیقه
قسمت اول
689 مگابایت
01 دقیقه
قسمت دوم
1,189 مگابایت
02 دقیقه
قسمت سوم
1,485 مگابایت
03 دقیقه
قسمت چهارم
4,583 مگابایت
09 دقیقه
قسمت پنجم
3,540 مگابایت
07 دقیقه
قسمت ششم
5,520 مگابایت
11 دقیقه
قسمت هفتم
3,993 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هشتم
3,275 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نهم
3,478 مگابایت
07 دقیقه
قسمت دهم
1,180 مگابایت
02 دقیقه
قسمت صدم
1,619 مگابایت
03 دقیقه
قسمت صد و یکم
1,657 مگابایت
03 دقیقه
قسمت صد و دوم
2,634 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و سوم
2,406 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و چهارم
3,126 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و پنجم
1,978 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و ششم
2,289 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و هفتم
3,876 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و هشتم
1,821 مگابایت
03 دقیقه
قسمت صد و نهم
2,103 مگابایت
04 دقیقه
قسمت یازدهم
3,056 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و دهم
1,114 مگابایت
02 دقیقه
قسمت صد و یازدهم
2,103 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و دوازدهم
3,937 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و سیزدهم
10,054 مگابایت
21 دقیقه
قسمت صد و چهاردهم
7,450 مگابایت
15 دقیقه
قسمت صد و پانزدهم
3,399 مگابایت
07 دقیقه
قسمت صد و شانزدهم
2,321 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و هفدهم
5,018 مگابایت
10 دقیقه
قسمت صد و هجدهم
2,876 مگابایت
06 دقیقه
قسمت صد و نوزدهم
2,751 مگابایت
05 دقیقه
قسمت دوازدهم
3,930 مگابایت
08 دقیقه
قسمت صد و بیستم
2,267 مگابایت
04 دقیقه
قسمت صد و بیست و یکم
1,433 مگابایت
03 دقیقه
قسمت صد و بیست و دوم
1,363 مگابایت
02 دقیقه
قسمت صد و بیست و سوم
4,900 مگابایت
10 دقیقه
قسمت صد و بیست و چهارم
5,530 مگابایت
11 دقیقه
قسمت صد و بیست و پنجم
2,337 مگابایت
05 دقیقه
قسمت صد و بیست و ششم
2,343 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سیزدهم
3,900 مگابایت
08 دقیقه
قسمت چهاردهم
1,478 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پانزدهم
3,899 مگابایت
08 دقیقه
قسمت شانزدهم
4,399 مگابایت
09 دقیقه
قسمت هفدهم
4,477 مگابایت
09 دقیقه
قسمت هجدهم
3,228 مگابایت
06 دقیقه
قسمت نوزدهم
3,829 مگابایت
08 دقیقه
قسمت بیستم
2,259 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و یکم
1,235 مگابایت
02 دقیقه
قسمت بیست و دوم
1,872 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و سوم
3,181 مگابایت
06 دقیقه
قسمت بیست و چهارم
2,579 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و پنجم
4,462 مگابایت
09 دقیقه
قسمت بیست و ششم
2,298 مگابایت
04 دقیقه
قسمت بیست و هفتم
1,431 مگابایت
03 دقیقه
قسمت بیست و هشتم
2,360 مگابایت
05 دقیقه
قسمت بیست و نهم
3,583 مگابایت
07 دقیقه
قسمت سی ام
2,907 مگابایت
06 دقیقه
قسمت سی و یکم
3,291 مگابایت
07 دقیقه
قسمت سی و دوم
1,411 مگابایت
03 دقیقه
قسمت سی و سوم
2,392 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سی و چهارم
2,375 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سی و پنجم
1,845 مگابایت
04 دقیقه
قسمت سی و ششم
2,528 مگابایت
05 دقیقه
قسمت سی و هفتم
2,036 مگابایت
04 دقیقه
قسمت سی و هشتم
2,992 مگابایت
06 دقیقه
قسمت سی و نهم
1,876 مگابایت
04 دقیقه
قسمت چهلم
3,165 مگابایت
06 دقیقه
قسمت چهل و یکم
1,985 مگابایت
04 دقیقه
قسمت چهل و دوم
1,306 مگابایت
02 دقیقه
قسمت چهل و سوم
2,501 مگابایت
05 دقیقه
قسمت چهل و چهارم
4,915 مگابایت
10 دقیقه
قسمت چهل و پنجم
2,595 مگابایت
05 دقیقه
قسمت چهل و ششم
1,915 مگابایت
04 دقیقه
قسمت چهل و هفتم
2,743 مگابایت
05 دقیقه
قسمت چهل و هشتم
3,884 مگابایت
08 دقیقه
قسمت چهل و نهم
3,396 مگابایت
07 دقیقه
قسمت پنجاهم
2,478 مگابایت
05 دقیقه
قسمت پنجاه و یکم
4,009 مگابایت
08 دقیقه
قسمت پنجاه و دوم
4,321 مگابایت
09 دقیقه
قسمت پنجاه و سوم
3,054 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و چهارم
1,506 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و پنجم
2,829 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و ششم
1,606 مگابایت
03 دقیقه
قسمت پنجاه و هفتم
2,923 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و هشتم
3,181 مگابایت
06 دقیقه
قسمت پنجاه و نهم
4,126 مگابایت
08 دقیقه
قسمت شصتم
1,790 مگابایت
03 دقیقه
قسمت شصت و یکم
2,507 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و دوم
3,435 مگابایت
07 دقیقه
قسمت شصت و سوم
1,579 مگابایت
03 دقیقه
قسمت شصت و چهارم
2,946 مگابایت
06 دقیقه
قسمت شصت و پنجم
3,723 مگابایت
08 دقیقه
قسمت شصت و ششم
2,077 مگابایت
04 دقیقه
قسمت شصت و هفتم
2,574 مگابایت
05 دقیقه
قسمت شصت و هشتم
2,966 مگابایت
06 دقیقه
قسمت شصت و نهم
3,262 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هفتادم
3,399 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هفتاد و یکم
3,728 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتاد و دوم
1,893 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هفتاد و سوم
3,845 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتاد و چهارم
2,220 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هفتاد و پنجم
4,110 مگابایت
08 دقیقه
قسمت هفتاد و ششم
3,657 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هفتاد و هفتم
2,876 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هفتاد و هشتم
2,294 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هفتاد و نهم
1,946 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتادم
3,556 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هشتاد و یکم
3,274 مگابایت
07 دقیقه
قسمت هشتاد و دوم
2,462 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هشتاد و سوم
2,235 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و چهارم
2,866 مگابایت
06 دقیقه
قسمت هشتاد و پنجم
1,610 مگابایت
03 دقیقه
قسمت هشتاد و ششم
1,848 مگابایت
04 دقیقه
قسمت هشتاد و هفتم
4,478 مگابایت
09 دقیقه
قسمت هشتاد و هشتم
2,587 مگابایت
05 دقیقه
قسمت هشتاد و نهم
3,251 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نودم
2,134 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و یکم
3,462 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نود و دوم
1,657 مگابایت
03 دقیقه
قسمت نود و سوم
3,485 مگابایت
07 دقیقه
قسمت نود و چهارم
4,750 مگابایت
10 دقیقه
قسمت نود و پنجم
4,571 مگابایت
09 دقیقه
قسمت نود و ششم
1,946 مگابایت
04 دقیقه
قسمت نود و هفتم
945 مگابایت
02 دقیقه
قسمت نود و هشتم
3,892 مگابایت
08 دقیقه
قسمت نود و نهم
4,095 مگابایت
08 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران