کتاب صوتی بشنو از نی 1
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی بشنو از نی 1

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 39,000 تومان
امکان خرید پستی :
قیمت : 80,000 تومان
مشاهده فایل های دانلودی

کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

مسیحا برزگر در کتاب صوتی بشنو از نی - جلد 1، به شرح مثنوی مولانا می‌پردازد. انگیزه‌ی برزگر، برای شرحِ مثنوی، طرحِ نگاهی تازه و نو به این کتاب است. شیوه‌ی کار او اینگونه است که، به جای اینکه دنبالِ این مطلب بگردد که مولانا چه گفته است، مولانا را حاضر می‌کند تا ببیند مولانا چه می‌گوید. مسیحا برزگر در مورد کتاب بشنو از نی می‌گوید: کلمات و جمله‌ها، قالب و ظرف‌اند. شارحان، به دنبال این بودند که ببینند مولانا، چه چیزی در این ظرف‌ها ریخته و برای ما به یادگار گذاشته است. اما من نگاه دیگری دارم؛ نگاهِ من، این است که مولانا را در زمانه‌ی خودمان حاضر کنیم، و ببینیم او، در بومِ فرهنگی‌ حاضر، چه چیزی برای گفتن دارد. مولانا، به دنبالِ دل‌های گشوده است، دل‌هایی از جنسِ دل خودش. اگر تو، دلی هم‌جنسِ مولانا نداشته باشی، او نمی‌تواند با تو به نجوا بنشیند؛ چرا که مولانا، همدم می‌خواهد، هم‌صحبت می‌خواهد و هم‌پرواز. او که عازم سفری دل‌انگیز و تماشایی‌ست، به دنبال همسفر می‌گردد. اگر اهلِ چنین سفری هستی، با او همسفر شو.

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
6,291,061 مگابایت
08 ساعت 40 دقیقه
سخنرانی اول
72,895 مگابایت
01 ساعت 20 دقیقه
مراقبه اول
22,826 مگابایت
25 دقیقه
سخنرانی دوم
76,355 مگابایت
01 ساعت 23 دقیقه
مراقبه دوم
30,851 مگابایت
34 دقیقه
سخنرانی سوم
80,763 مگابایت
01 ساعت 28 دقیقه
مراقبه سوم
34,622 مگابایت
38 دقیقه
سخنرانی چهارم
91,898 مگابایت
01 ساعت 40 دقیقه
مراقبه چهارم
31,471 مگابایت
34 دقیقه
سخنرانی پنجم
81,405 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
مراقبه پنجم
27,169 مگابایت
30 دقیقه
سخنرانی ششم
82,993 مگابایت
01 ساعت 31 دقیقه
مراقبه ششم
30,596 مگابایت
33 دقیقه
سخنرانی هفتم
71,170 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
مراقبه هفتم
21,902 مگابایت
24 دقیقه
سخنرانی هشتم
82,359 مگابایت
01 ساعت 30 دقیقه
مراقبه هشتم
16,401 مگابایت
18 دقیقه
سخنرانی نهم
64,245 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
مراقبه نهم
22,117 مگابایت
24 دقیقه
سخنرانی دهم
66,826 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
مراقبه دهم
14,273 مگابایت
16 دقیقه
سخنرانی یازدهم
77,997 مگابایت
01 ساعت 25 دقیقه
مراقبه یازدهم
12,076 مگابایت
13 دقیقه
سخنرانی دوازدهم
55,724 مگابایت
01 ساعت 01 دقیقه
مراقبه دوازدهم
16,787 مگابایت
18 دقیقه
سخنرانی سیزدهم
65,007 مگابایت
01 ساعت 11 دقیقه
مراقبه سیزدهم
10,911 مگابایت
12 دقیقه
سخنرانی چهاردهم
57,115 مگابایت
01 ساعت 02 دقیقه
مراقبه چهاردهم
16,140 مگابایت
18 دقیقه
سخنرانی پانزدهم
50,891 مگابایت
56 دقیقه
مراقبه پانزدهم
23,914 مگابایت
26 دقیقه
سخنرانی شانزدهم
71,691 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
مراقبه شانزدهم
26,759 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
سخنرانی هفدهم
63,786 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
مراقبه هفدهم
26,519 مگابایت
29 دقیقه
سخنرانی هجدهم
84,513 مگابایت
01 ساعت 32 دقیقه
مراقبه هجدهم
27,802 مگابایت
30 دقیقه
سخنرانی نوزدهم
85,905 مگابایت
01 ساعت 34 دقیقه
مراقبه نوزدهم
23,829 مگابایت
26 دقیقه
سخنرانی بیستم
71,122 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
مراقبه بیستم
24,809 مگابایت
27 دقیقه
سخنرانی بیست و یکم
68,128 مگابایت
01 ساعت 14 دقیقه
مراقبه بیست و یکم
30,610 مگابایت
33 دقیقه
سخنرانی بیست و دوم
62,219 مگابایت
01 ساعت 08 دقیقه
مراقبه بیست و دوم
29,423 مگابایت
32 دقیقه
سخنرانی بیست و سوم
70,522 مگابایت
01 ساعت 17 دقیقه
مراقبه بیست و سوم
30,395 مگابایت
33 دقیقه
سخنرانی بیست و چهارم
63,797 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
مراقبه بیست و چهارم
27,852 مگابایت
30 دقیقه
سخنرانی بیست و پنجم
72,941 مگابایت
01 ساعت 20 دقیقه
مراقبه بیست و پنجم
26,972 مگابایت
29 دقیقه
سخنرانی بیست و ششم
71,230 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
مراقبه بیست و ششم
25,613 مگابایت
28 دقیقه
سخنرانی بیست و هفتم
57,587 مگابایت
01 ساعت 03 دقیقه
مراقبه بیست و هفتم
24,295 مگابایت
27 دقیقه
سخنرانی بیست و هشتم
67,823 مگابایت
01 ساعت 14 دقیقه
مراقبه بیست و هشتم
21,911 مگابایت
24 دقیقه
سخنرانی بیست و نهم
77,088 مگابایت
01 ساعت 24 دقیقه
مراقبه بیست و نهم
16,484 مگابایت
18 دقیقه
سخنرانی سی ام
88,944 مگابایت
01 ساعت 37 دقیقه
مراقبه سی‌ام
23,912 مگابایت
26 دقیقه
سخنرانی سی و یکم
83,216 مگابایت
01 ساعت 34 دقیقه
مراقبه سی و یکم
22,405 مگابایت
24 دقیقه
سخنرانی سی و دوم
58,084 مگابایت
01 ساعت 03 دقیقه
مراقبه سی و دوم
19,395 مگابایت
21 دقیقه
سخنرانی سی و سوم
90,439 مگابایت
01 ساعت 39 دقیقه
سخنرانی سی و چهارم
68,753 مگابایت
01 ساعت 15 دقیقه
مراقبه سی و چهارم
16,830 مگابایت
18 دقیقه
سخترانی سی و پنجم
103,100 مگابایت
01 ساعت 52 دقیقه
سخنرانی سی و ششم
104,725 مگابایت
01 ساعت 54 دقیقه
سخنرانی سی و هفتم
71,451 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
سخنرانی سی و هشتم
81,408 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی سی و نهم
81,660 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی چهلم
65,031 مگابایت
01 ساعت 11 دقیقه
سخنرانی چهل و یکم
85,616 مگابایت
01 ساعت 33 دقیقه
سخنرانی چهل و دوم
85,616 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
81,932 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی چهل و سوم
81,951 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی چهل و چهارم
81,149 مگابایت
01 ساعت 29 دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
64,424 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
سخنرانی چهل و پنجم
60,700 مگابایت
01 ساعت 06 دقیقه
سخنرانی چهل و هفتم
67,330 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی چهل و هشتم
67,214 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی چهل و نهم
62,268 مگابایت
01 ساعت 08 دقیقه
مراقبه چهل و نهم
9,582 مگابایت
10 دقیقه
سخنرانی پنجاه
59,071 مگابایت
01 ساعت 04 دقیقه
مراقبه پنجاه
11,900 مگابایت
13 دقیقه
سخنرانی پنجاه و یکم
71,477 مگابایت
01 ساعت 18 دقیقه
سخنرانی پنجاه و دوم
73,478 مگابایت
01 ساعت 20 دقیقه
سخنرانی پنجاه و سوم
84,748 مگابایت
01 ساعت 32 دقیقه
سخنرانی پنجاه و چهارم
70,724 مگابایت
01 ساعت 17 دقیقه
سخنرانی پنجاه و پنجم
74,464 مگابایت
01 ساعت 21 دقیقه
سخنرانی پنجاه و ششم
67,091 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی پنجاه و هفتم
68,309 مگابایت
01 ساعت 15 دقیقه
سخنرانی پنجاه و هشتم
77,019 مگابایت
01 ساعت 24 دقیقه
سخنرانی پنجاه و نهم
66,027 مگابایت
01 ساعت 12 دقیقه
سخنرانی شصتم
72,091 مگابایت
01 ساعت 19 دقیقه
سخنرانی شصت و یکم
64,835 مگابایت
01 ساعت 11 دقیقه
سخنرانی شصت و دوم
63,987 مگابایت
01 ساعت 10 دقیقه
سخنرانی شصت و سوم
57,651 مگابایت
01 ساعت 03 دقیقه
سخنرانی شصت و چهارم
61,712 مگابایت
01 ساعت 07 دقیقه
سخنرانی شصت و پنجم
66,720 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی شصت و ششم
52,273 مگابایت
57 دقیقه
سخنرانی شصت و هفتم
56,750 مگابایت
01 ساعت 02 دقیقه
سخنرانی شصت و هشتم
61,121 مگابایت
01 ساعت 07 دقیقه
سخنرانی شصت و نهم
67,284 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی هفتاد
61,247 مگابایت
01 ساعت 07 دقیقه
سخنرانی هفتاد و یکم
73,176 مگابایت
01 ساعت 20 دقیقه
سخنرانی هفتاد و دوم
56,369 مگابایت
01 ساعت 01 دقیقه
سخنرانی هفتاد و سوم
51,652 مگابایت
56 دقیقه
سخنرانی هفتاد و چهارم
90,345 مگابایت
01 ساعت 39 دقیقه
سخنرانی هفتاد و پنجم
66,811 مگابایت
01 ساعت 13 دقیقه
سخنرانی هفتاد و ششم
62,396 مگابایت
01 ساعت 08 دقیقه
سخنرانی هفتاد و هفتم
70,818 مگابایت
01 ساعت 17 دقیقه
سخنرانی هفتاد و هشتم
67,927 مگابایت
01 ساعت 14 دقیقه
سخنرانی هفتاد و نهم
74,483 مگابایت
01 ساعت 21 دقیقه
سخنرانی هشتاد
87,635 مگابایت
01 ساعت 36 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران