کتاب صوتی هزار و یک چیز که نوجوانان قبل از ترک خانه باید بدانند
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی هزار و یک چیز که نوجوانان قبل از ترک خانه باید بدانند

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 13,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی

کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

کتاب صوتی ۱۰۰۱ چيزي كه جوانان قبل از ترك خانه بايد بدانند (و گرنه بر مي‌گردند )، نوشته هری هریسون است. هر سال ميليون‌ها جوان كانون خانواده را ترك مي‌كنند و وارد جامعه مي‌شوند و والدين با نگراني پيش خود مي‌‌انديشند: تا چه مدت دوري از خانه را تاب مي‌آورند؟ مطالعات نشان مي‌دهد كه 50 درصد از آنها، در طي پنج يا شش سال بعد به خانه‌هاي خود باز مي‌گردند. نويسنده در اين كتاب شگفت‌انگيز مطالب بسيار سودمندي را متذكر شده كه به والدين كمك مي كند تا دقيق آنچه را كه هر جوان نياز دارد تا بتواند در دنياي بزرگسالان به بقاي خود ادامه دهد درك كنند. .والدين اگر نتوانند مهارت‌هاي لازم را به جوان‌هاي خود بدهند آن‌گاه بعد از چند سال كودك رشد يافته‌شان به خانه باز مي‌گردد، و كنترل تلويزيون را گم مي‌كند، و اتاقش را همچنان بي‌نظم و ترتيب و كثيف رها مي‌كند، و تا پاسي از شب در كوچه و خيابان سرگردان است و ديروقت به خانه باز‌مي‌گردد.
کتابهای بیشتر از گوینده
کتابهای بیشتر از نویسنده
کتابهای بیشتر از مترجم

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
371,434 مگابایت
07 ساعت 31 دقیقه
شناسنامه
1,445 مگابایت
01 دقیقه
متن پشت جلد
1,724 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه
2,075 مگابایت
01 دقیقه
مقدمه مترجم
2,052 مگابایت
01 دقیقه
بخش اول: نکته 1 الی 16
4,708 مگابایت
04 دقیقه
بخش اول: نکته 17 الی 27
3,948 مگابایت
04 دقیقه
بخش اول: نکته 28 الی 35
3,374 مگابایت
03 دقیقه
بخش اول: نکته 36 الی 49
4,556 مگابایت
04 دقیقه
بخش اول: نکته 50 الی 54
2,329 مگابایت
02 دقیقه
بخش اول: نکته 55 الی 70
4,467 مگابایت
04 دقیقه
بخش دوم: نکته 71 الی 85
4,285 مگابایت
04 دقیقه
بخش دوم: نکته 86 الی 101
5,056 مگابایت
05 دقیقه
بخش دوم: نکته 102 الی 115
4,607 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 116 الی 124
4,476 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 125 الی 131
4,284 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 132 الی 138
3,540 مگابایت
03 دقیقه
بخش سوم: نکته 139 الی 147
4,251 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 148 الی 156
4,255 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 157 الی 166
4,620 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 167 الی 175
4,649 مگابایت
04 دقیقه
بخش سوم: نکته 176 الی 184
4,042 مگابایت
04 دقیقه
بخش چهارم: نکته 185 الی 196
4,023 مگابایت
04 دقیقه
بخش چهارم: نکته 197 الی 209
4,709 مگابایت
04 دقیقه
بخش چهارم: نکته 210 الی 218
3,489 مگابایت
03 دقیقه
بخش چهارم: نکته 219 الی 229
4,160 مگابایت
04 دقیقه
بخش چهارم: نکته 230 الی 237
3,738 مگابایت
03 دقیقه
بخش چهارم: نکته 238 الی 250
4,890 مگابایت
05 دقیقه
بخش چهارم: نکته 251 الی 257
3,159 مگابایت
03 دقیقه
بخش چهارم: نکته 258 الی 264
4,195 مگابایت
04 دقیقه
بخش پنجم: نکته 265 الی 273
4,298 مگابایت
04 دقیقه
بخش پنجم: نکته 274 الی 280
3,399 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 281 الی 286
3,278 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 287 الی 295
3,901 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 296 الی 305
4,083 مگابایت
04 دقیقه
بخش پنجم: نکته 306 الی 311
3,735 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 312 الی 317
3,430 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 318 الی 323
3,459 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 324 الی 329
2,882 مگابایت
02 دقیقه
بخش پنجم: نکته 330 الی 333
3,115 مگابایت
03 دقیقه
بخش پنجم: نکته 334 الی 383
5,856 مگابایت
06 دقیقه
بخش ششم- نکته 384 الی 391
3,948 مگابایت
04 دقیقه
بخش ششم- نکته 392 الی 400
4,345 مگابایت
04 دقیقه
بخش ششم- نکته 401 الی 407
4,008 مگابایت
04 دقیقه
بخش ششم- نکته 408 الی 414
3,914 مگابایت
03 دقیقه
بخش ششم- نکته 415 الی 422
4,739 مگابایت
04 دقیقه
بخش ششم- نکته 423 الی 431
4,359 مگابایت
04 دقیقه
بخش هفتم- نکته 384 الی 391
4,589 مگابایت
04 دقیقه
بخش هفتم- نکته 440الی 447
3,884 مگابایت
03 دقیقه
بخش هشتم: نکته 448 الی 457
3,855 مگابایت
03 دقیقه
بخش هشتم: نکته 458 الی 466
3,049 مگابایت
03 دقیقه
بخش نهم: نکته 467 الی 476
4,480 مگابایت
04 دقیقه
بخش نهم: نکته 477 الی 486
3,901 مگابایت
03 دقیقه
بخش نهم: نکته 487 الی 505
5,926 مگابایت
06 دقیقه
بخش نهم: نکته 506 الی 513
2,836 مگابایت
02 دقیقه
بخش نهم: نکته 514 الی 522
3,549 مگابایت
04 دقیقه
بخش نهم: نکته 523 الی 535
5,470 مگابایت
03 دقیقه
بخش نهم: نکته 536 الی 546
3,323 مگابایت
05 دقیقه
بخش دهم: نکته 547 الی 554
3,763 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 555 الی 562
4,405 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم:نکته 563 الی 571
3,921 مگابایت
04 دقیقه
بخش دهم: نکته 572 الی 580
4,799 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 581 الی 588
3,583 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 589 الی 594
3,049 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 595 الی 601
3,673 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 602 الی 605
2,883 مگابایت
02 دقیقه
بخش دهم: نکته 606 الی 612
2,882 مگابایت
02 دقیقه
بخش دهم: نکته 613 الی 618
2,913 مگابایت
02 دقیقه
بخش دهم: نکته 619 الی 625
3,401 مگابایت
03 دقیقه
بخش دهم: نکته 626 الی 634
3,826 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 635 الی 642
3,384 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 643 الی 657
3,822 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 658 الی 663
3,337 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 664 الی 667
3,308 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم:نکته 668 الی 674
3,338 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 675 الی 682
3,123 مگابایت
03 دقیقه
بخش یازدهم: نکته 683 الی 687
3,004 مگابایت
02 دقیقه
بخش دوازدهم: نکته 688 الی 693
3,597 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 694 الی 700
3,339 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 701 الی 706
3,400 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 707 الی 712
2,941 مگابایت
02 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 713 الی 717
2,881 مگابایت
02 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 718 الی 723
3,034 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 724 الی 728
2,808 مگابایت
02 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 729 الی 734
3,505 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 735 الی 739
3,279 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 740 الی 746
4,494 مگابایت
04 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 747 الی 753
3,217 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 754 الی 757
1,649 مگابایت
01 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 758 الی 763
3,033 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 764 الی 770
3,337 مگابایت
03 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 771 الی 777
3,003 مگابایت
02 دقیقه
بخش سیزدهم: نکته 778 الی 785
4,646 مگابایت
04 دقیقه
بخش چهاردهم: نکته 786
6,428 مگابایت
06 دقیقه
بخش پانزدهم: نکته 787 الی 793
3,077 مگابایت
03 دقیقه
بخش پانزدهم: نکته 794 الی 798
2,379 مگابایت
02 دقیقه
بخش پانزدهم: نکته 799 الی 805
2,683 مگابایت
02 دقیقه
بخش پانزدهم: نکته 806 الی 816
3,871 مگابایت
03 دقیقه
بخش شانزدهم: نکته 817 الی 826
3,580 مگابایت
03 دقیقه
بخش شانزدهم: نکته 827 الی 834
3,337 مگابایت
03 دقیقه
بخش شانزدهم: نکته 835 الی 843
3,428 مگابایت
03 دقیقه
بخش هفدهم: نکته 844 الی 856
3,857 مگابایت
03 دقیقه
بخش هفدهم: نکته 857 الی 877
5,894 مگابایت
06 دقیقه
بخش هفدهم: نکته 878 الی 881
2,146 مگابایت
02 دقیقه
بخش هجدهم: نکته 882 الی 888
2,224 مگابایت
03 دقیقه
بخش هجدهم: نکته 889 الی 895
4,404 مگابایت
04 دقیقه
بخش هجدهم: نکته 896 الی 904
4,099 مگابایت
04 دقیقه
بخش هجدهم: نکته 905 الی 916
4,586 مگابایت
04 دقیقه
بخش نوزدهم: نکته 917 الی 936
5,289 مگابایت
05 دقیقه
بخش بیستم: نکته 937 الی 945
3,522 مگابایت
03 دقیقه
بخش بیستم: نکته 946 الی 962
4,921 مگابایت
05 دقیقه
بخش بیستم: نکته 936 الی 975
3,792 مگابایت
03 دقیقه
بخش بیستم: نکته 976 الی 991
5,086 مگابایت
05 دقیقه
بخش بیستم: نکته 1992 الی 1001
5,302 مگابایت
05 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران