کتاب صوتی مهربان تر باشیم
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی مهربان تر باشیم

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 10,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

از كجا شروع شد؟ از آنجا شروع شد كه در سال 1982، در رستوران ساساليتو در كاليفرنيا، «اَن رهبرت» روي يك دستمال سفره با خط خرچنگ‌قورباغه نوشت: «مهرباني بي‌چشمداشت و زيبايي بي‌دليل داشته باشيد». از اينجا بود كه ابتدا گام‌هاي آهسته اما مصمم، برچسب‌هايي با اين شعار روي سپرهاي اتومبيل چسبانديم و همين برچسب‌ها موجب شد ما را به زندگي‌هايي پر از ملاطفت و محبت دعوت كنند. «مهربان‌تر باشيم» داستان‌هايي واقعي از مهرباني، در فوريه 1993 به چاپ رسيد و زنجيزه‌اي از واكنش‌هاي مردم را به دنبال داشت. تقريبا در تمام روزنامه‌هاي آمريكا مقالاتي نوشته شد و صدها ايستگاه راديويي ساعات پخش برنامه‌هاي خود را به اين موضوع اختصاص دادند. در پايان سال 1993، يكي از اساتيد دانشگاه بيكرزفيلد در كاليفرنيا يك واحد درسي ويژه را به تمرين محبت بي‌چشمداشت اختصاص داد. كه خود سيل ديگري از داستان‌هاي واقعي را جاري كرد. اين تفكر همچنان در حال گسترش است و ما اميدواريم آن قدر ادامه يابد تا زيبايي محبت ساده همه ما را متاثر و متحول كند.

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
98 مگابایت
04 ساعت 00 دقیقه
00 بخش 0
0 مگابایت
01 دقیقه
00 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
00 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
00 بخش 3
1 مگابایت
02 دقیقه
00 بخش 4
0 مگابایت
01 دقیقه
01 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
01 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
02 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
02 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
03 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
03 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
04 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
04 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
05 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
05 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
06 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
06 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
07 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
07 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
08 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
09 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
09 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
10 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
10 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
11 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
11 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
12 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
12 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
13 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
13 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
14 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
14 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
15 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
15 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
16 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
16 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
17 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
17 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
18 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
18 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
19 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
19 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
20 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
20 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
21 بخش 1
2 مگابایت
03 دقیقه
21 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
22 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
22 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
23 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
23 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
24 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
24 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
25 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
25 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
26 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
26 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
27 بخش 1
2 مگابایت
05 دقیقه
27 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
28 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
28 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
29 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
29 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
30 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
30 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
31 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
31 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
32 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
32 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
33 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
33 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
34 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
34 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
35 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
35 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
36 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
36 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
37 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
37 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
38 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
38 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
39 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
39 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
40 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
40 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
41 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
41 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
42 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
42 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
43 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
43 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
44 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
44 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
45 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
45 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
46 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
46 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
47 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
47 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
48 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
48 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
49 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
49 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
50 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
50 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
51 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
51 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
52 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
52 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
53 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
53 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
54 بخش 1
0 مگابایت
01 دقیقه
54 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
55 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
55 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
56 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
56 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
57 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
57 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
58 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
58 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
59 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
59 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
60 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
60 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
61 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
61 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
62 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
62 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
63 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
63 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
64 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
64 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
65 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
65 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
66 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
66 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
67 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
67 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
68 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
68 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
69 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
69 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
70 بخش 1
1 مگابایت
01 دقیقه
70 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
71 بخش 1
1 مگابایت
02 دقیقه
71 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
72 بخش 1
2 مگابایت
04 دقیقه
72 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
73 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
73 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
74 بخش 1
1 مگابایت
03 دقیقه
74 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
75 بخش 1
3 مگابایت
06 دقیقه
75 بخش 2
0 مگابایت
01 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران