کتاب صوتی تاویل رویا
آوانامه در شبکه های اجتماعی
دانلود کتاب در اپلیکیشن

کتاب صوتی تاویل رویا

(1 رای دهنده)

(دیدگاه و امتیاز خود را ثبت کنید)

برای خرید ارزی واحد پولی را از بالا به یورو تبدیل کنید
امکان دانلود :
قیمت : 34,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید


کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

کتاب صوتی تأویل رؤیا نوشته زیگموند فروید روانکاو و عصب‌شناس اتریشی است. او در این کتاب به معرفی و شرح نظریه خود درباره تعبیر خواب، با توجه به عقده اُدیپ و ذهن نا هوشیار فرد می‌پردازد. او سعی دارد به رمزگشایی خواب پرداخته و با توجه به نظریه‌های گذشته‌گان و پژوهش‌های خود پرده از راز خواب‌های ما بردارد. خلاصه‌ای از کتاب صوتی تاویل رویا: رویا و خواب ازنظر فروید خاستگاه تحقق آرزوها و امیال سرکوب‌شده انسان است. او خواب را پلی به درون ناخودآگاه انسان در نظر می‌گیرد.
کتابهای بیشتر از گوینده
کتابهای بیشتر از نویسنده
کتابهای بیشتر از مترجم

لینک های دانلود

عنوان
حجم فایل
مدت زمان
لینک دانلود
دانلود کل کتاب به صورت یکجا (فایل فشرده)
990,833 مگابایت
27 ساعت 11 دقیقه
0 بخش 00
1,778 مگابایت
02 دقیقه
0 بخش 01
1,444 مگابایت
02 دقیقه
0 بخش 02
18,753 مگابایت
20 دقیقه
0 بخش 03
20,844 مگابایت
23 دقیقه
0 بخش 04
23,751 مگابایت
26 دقیقه
0 بخش 05
2,191 مگابایت
02 دقیقه
1 بخش 01
7,158 مگابایت
08 دقیقه
1 بخش 02
6,956 مگابایت
08 دقیقه
2 بخش 01
18,158 مگابایت
20 دقیقه
2 بخش 02
7,311 مگابایت
08 دقیقه
2 بخش 03
3,459 مگابایت
04 دقیقه
2 بخش 04
4,555 مگابایت
05 دقیقه
2 بخش 05
20,343 مگابایت
22 دقیقه
2 بخش 06
20,868 مگابایت
23 دقیقه
3 بخش 01
16,532 مگابایت
18 دقیقه
3 بخش 02
12,936 مگابایت
14 دقیقه
4 بخش 01
7,970 مگابایت
09 دقیقه
4 بخش 02
17,899 مگابایت
19 دقیقه
4 بخش 03
20,505 مگابایت
22 دقیقه
4 بخش 04
10,647 مگابایت
12 دقیقه
4 بخش 05
8,687 مگابایت
09 دقیقه
4 بخش 06
13,393 مگابایت
15 دقیقه
5 بخش 01
10,225 مگابایت
11 دقیقه
5 بخش 02
12,176 مگابایت
13 دقیقه
5 بخش 03
22,975 مگابایت
25 دقیقه
5 بخش 04
7,342 مگابایت
08 دقیقه
5 بخش 05
5,749 مگابایت
06 دقیقه
5 بخش 06
2,411 مگابایت
03 دقیقه
5 بخش 07
1,800 مگابایت
02 دقیقه
5 بخش 08
2,416 مگابایت
03 دقیقه
5 بخش 09
2,627 مگابایت
03 دقیقه
5 بخش 10
13,941 مگابایت
15 دقیقه
5 بخش 11
16,774 مگابایت
18 دقیقه
5 بخش 12
1,407 مگابایت
01 دقیقه
5 بخش 13
4,314 مگابایت
05 دقیقه
5 بخش 14
3,710 مگابایت
04 دقیقه
5 بخش 15
8,331 مگابایت
09 دقیقه
5 بخش 16
12,280 مگابایت
13 دقیقه
5 بخش 17
14,601 مگابایت
16 دقیقه
5 بخش 18
15,469 مگابایت
17 دقیقه
5 بخش 19
19,175 مگابایت
21 دقیقه
5 بخش 20
20,898 مگابایت
23 دقیقه
5 بخش 21
17,822 مگابایت
19 دقیقه
5 بخش 22
5,424 مگابایت
06 دقیقه
5 بخش 23
3,325 مگابایت
04 دقیقه
5 بخش 24
18,994 مگابایت
21 دقیقه
5 بخش 25
14,173 مگابایت
15 دقیقه
5 بخش 26
17,621 مگابایت
19 دقیقه
5 بخش 27
14,828 مگابایت
16 دقیقه
5 بخش 28
11,368 مگابایت
12 دقیقه
5 بخش 29
2,141 مگابایت
02 دقیقه
5 بخش 30
1,200 مگابایت
01 دقیقه
5 بخش 31
983 مگابایت
01 دقیقه
5 بخش 32
10,763 مگابایت
12 دقیقه
5 بخش 33
7,416 مگابایت
08 دقیقه
6 بخش 01
4,249 مگابایت
05 دقیقه
6 بخش 02
8,828 مگابایت
10 دقیقه
6 بخش 03
8,814 مگابایت
10 دقیقه
6 بخش 04
17,776 مگابایت
19 دقیقه
6 بخش 05
20,274 مگابایت
22 دقیقه
6 بخش 06
9,695 مگابایت
11 دقیقه
6 بخش 07
11,162 مگابایت
12 دقیقه
6 بخش 08
20,314 مگابایت
22 دقیقه
6 بخش 09
15,122 مگابایت
16 دقیقه
6 بخش 10
15,994 مگابایت
17 دقیقه
6 بخش 11
19,493 مگابایت
21 دقیقه
6 بخش 12
13,791 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 13
16,358 مگابایت
18 دقیقه
6 بخش 14
12,850 مگابایت
14 دقیقه
6 بخش 15
19,494 مگابایت
21 دقیقه
6 بخش 16
6,762 مگابایت
07 دقیقه
6 بخش 17
3,359 مگابایت
04 دقیقه
6 بخش 18
6,266 مگابایت
07 دقیقه
6 بخش 19
5,965 مگابایت
06 دقیقه
6 بخش 20
1,576 مگابایت
02 دقیقه
6 بخش 21
1,208 مگابایت
01 دقیقه
6 بخش 22
1,289 مگابایت
01 دقیقه
6 بخش 23
4,305 مگابایت
05 دقیقه
6 بخش 24
12,175 مگابایت
13 دقیقه
6 بخش 25
6,032 مگابایت
07 دقیقه
6 بخش 26
19,644 مگابایت
21 دقیقه
6 بخش 27
9,091 مگابایت
10 دقیقه
6 بخش 28
12,392 مگابایت
13 دقیقه
6 بخش 29
7,532 مگابایت
08 دقیقه
6 بخش 30
12,532 مگابایت
14 دقیقه
6 بخش 31
14,100 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 32
14,137 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 33
1,354 مگابایت
01 دقیقه
6 بخش 34
4,724 مگابایت
05 دقیقه
6 بخش 35
11,049 مگابایت
12 دقیقه
6 بخش 36
10,585 مگابایت
11 دقیقه
6 بخش 37
10,912 مگابایت
12 دقیقه
6 بخش 38
7,789 مگابایت
08 دقیقه
6 بخش 39
13,855 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 40
1,960 مگابایت
02 دقیقه
6 بخش 41
964 مگابایت
01 دقیقه
6 بخش 43
2,506 مگابایت
03 دقیقه
6 بخش 44
2,944 مگابایت
03 دقیقه
6 بخش 45
8,286 مگابایت
09 دقیقه
6 بخش 46
9,331 مگابایت
10 دقیقه
6 بخش 47
13,932 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 48
6,481 مگابایت
07 دقیقه
6 بخش 49
3,151 مگابایت
03 دقیقه
6 بخش 50
2,052 مگابایت
02 دقیقه
6 بخش 51
17,436 مگابایت
19 دقیقه
6 بخش 52
15,316 مگابایت
17 دقیقه
6 بخش 53
14,821 مگابایت
16 دقیقه
6 بخش 54
14,882 مگابایت
16 دقیقه
6 بخش 55
18,096 مگابایت
20 دقیقه
6 بخش 56
18,957 مگابایت
21 دقیقه
6 بخش 57
13,779 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 58
14,094 مگابایت
15 دقیقه
6 بخش 59
6,582 مگابایت
07 دقیقه
7 بخش 01
8,758 مگابایت
09 دقیقه
7 بخش 02
17,495 مگابایت
19 دقیقه
7 بخش 03
10,918 مگابایت
12 دقیقه
7 بخش 04
15,373 مگابایت
17 دقیقه
7 بخش 05
11,478 مگابایت
12 دقیقه
7 بخش 06
19,367 مگابایت
21 دقیقه
7 بخش 07
15,650 مگابایت
17 دقیقه
7 بخش 08
9,699 مگابایت
11 دقیقه
7 بخش 09
15,393 مگابایت
17 دقیقه
7 بخش 10
19,197 مگابایت
21 دقیقه
7 بخش 11
18,256 مگابایت
20 دقیقه
7 بخش 12
16,877 مگابایت
18 دقیقه
7 بخش 13
17,608 مگابایت
19 دقیقه
7 بخش 14
22,270 مگابایت
24 دقیقه
7 بخش 15
6,596 مگابایت
07 دقیقه
7 بخش 16
15,704 مگابایت
17 دقیقه
7 بخش 17
3,706 مگابایت
04 دقیقه
7 بخش 18
1,038 مگابایت
01 دقیقه
7 بخش 19
884 مگابایت
01 دقیقه
7 بخش 20
874 مگابایت
01 دقیقه
7 بخش 21
18,748 مگابایت
20 دقیقه
7 بخش 22
14,150 مگابایت
15 دقیقه
7 بخش 23
17,877 مگابایت
19 دقیقه
7 بخش 24
17,190 مگابایت
19 دقیقه
کاربر گرامی : لطفا برای پیگیری و رسیدگی به مشکلات احتمالی فقط و فقط از طریق بخش پشتیانی پیگیری نمایید. به گزارش ها در این قسمت ترتیب اثر داده نخواهد شد
امتیاز شما به این کتاب
داستان
گوینده
کیفیت

برای ثبت امتیاز لطفا وارد پنل کاربری خود شوید
دیدگاه شما درباره این کتاب

دیدگاههای کاربران