کتاب صوتی توفان برگ و چند داستان دیگر

کتاب صوتی توفان برگ و چند داستان دیگر

امکان دانلود :
قیمت : 10,000 تومان
امکان خرید پستی :
قیمت : 15,000 تومان
مشاهده فایل های دانلودی
بخش هایی از کتاب را بشنوید

کتابهای صوتی مشابه

توضیحات ناشر صوتی

در طی نخستین سال‌های قرن بیستم در یکی از شهرهای کوچک آمریکای جنوبی دکتری بازنشسته که رفتاری عجیب‌وغریب و نامتعارف دارد با صراحت و قاطعیت از مداوای قربانیان یک شورش سر باز می‌زند. سالها بعد دکتر خودش را دار می‌زند. اما برای مردم انتقام‌جوی این شهر مسئله این است که آیا اجازه دهند که بر پایه‌ی رسم و آئین او را به خاک بسپارند یا بگذارند در خانه‌ای که در آن منزوی بوده بماند تا بپوسد. این مسئله از بسیاری جهات محور بسیاری از خاطره ها و بازآفرینی آنها می شود، که پارهایی از رفتار های عجیب و غریب دکتر را در خود نهفته دارد. پیرمردی نظامی که اصولاً حامی و میزبان دکتر بوده، با خشم مرد این شهر کوچک به چالش بر می خیزد و اعضای خانواده را ناگزیر می کند که مراسم خاکسپاری را انجام دهد. همان گونه که در جریان کار معلوم می شود جز تنی چند از مقامات دولتی کسی از این خشم و خروش چیزی به خاطر نمی آورد و مراسم خاکسپاری بی هیچ حادثه ای انجام می پذیرد.


لینکهای دانلود

عنوان حجم فایل مدت زمان عملیات
قفلاقفاToofanebarg.rar 463,206 مگابایت 25 دقیقه
Track01_01_01.mp3 26,859 مگابایت
Track01_01_02.mp3 19,809 مگابایت
Track01_02_01.mp3 19,009 مگابایت
Track01_02_02.mp3 15,535 مگابایت
Track01_03.mp3 19,922 مگابایت
Track01_04.mp3 16,252 مگابایت
Track01_05.mp3 19,060 مگابایت
Track01_06.mp3 23,112 مگابایت
Track01_07.mp3 23,449 مگابایت
Track01_08.mp3 23,781 مگابایت
Track01_09.mp3 19,062 مگابایت
Track01_10.mp3 25,655 مگابایت
Track01_11_01.mp3 23,852 مگابایت
Track01_11_02.mp3 16,853 مگابایت
Track02.mp3 22,535 مگابایت
Track03.mp3 25,463 مگابایت
Track04.mp3 32,547 مگابایت
Track05.mp3 19,980 مگابایت
Track06.mp3 26,036 مگابایت
Track07.mp3 28,168 مگابایت