مدیریت و موفقیت


کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

کتاب صوتی مدیر برجسته باشید

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
7,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی میلیونر های خود ساخته

کتاب صوتی میلیونر های خود ساخته

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
5,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی 21 روش مدیریت زمان

کتاب صوتی 21 روش مدیریت زمان

(2 رای دهنده)
امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
7,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی تکنیکها و راهبردهای مذاکره

کتاب صوتی تکنیکها و راهبردهای مذاکره

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی 101 روش برای تغییر زندگیتان
امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
در حال حاضر امکان خرید پستی وجود ندارد
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی به شغل دلخواهتان برسید

کتاب صوتی به شغل دلخواهتان برسید

(1 رای دهنده)
امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
5,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی فوق ستاره فروش شوید

کتاب صوتی فوق ستاره فروش شوید

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
5,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی تکنیکهای مدیریت زمان به روش GTD

کتاب صوتی تکنیکهای مدیریت زمان به روش GTD

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
7,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی کامیابی به 100 سالگی

کتاب صوتی کامیابی به 100 سالگی

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
5,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها
کتاب صوتی تکنیکها و راهبردهای خلاقیت

کتاب صوتی تکنیکها و راهبردهای خلاقیت

امکان دانلود :
5,000 تومان
امکان خرید پستی :
5,500 تومان
افزودن به علاقه مندی ها